Prvky pohonů

Jsme autorizovaným distributorem společnosti TOLLOK, předního světového výrobce upínacích prvků  a společnosti SKF i pro oblast produktů Power Transmission.
Zároveň jsme autorizovaným zástupcem německé firmy DESCH Antriebstechnik v oboru jejich produkce prvků pohonů, jako jsou zejména elastické a pevné spojky, řemenice, domková kluzná ložiska, svěrná pouzdra Taper atd.

Prvky pohonů jsou komplexní skupinou sortimentu, kterou pojí přenos výkonu, zejména v rotačních aplikacích. Zde jsou nejčastějšími zástupci řemenové, řetězové převody a hřídelová spojení.
Soustava vhodně zvolených prvků pohonů umožňuje tyto síly ovládat a měnit v daných převodech.
Obecně, podle charakteru pohybu je můžeme popsat jako kruhové převody.

Kruhové převody jsou mechanismy určené k přenosu kruhového pohybu. Podle svého účelu mohou buď „snižovat otáčky motoru“ nebo je „zvyšovat“. Pohání-li jeden motor více mechanismů s různými otáčkami (tj. s různou frekvencí), je nutné použít vhodné kruhové převody. Nejjednodušší je jednostupňový převod, který je složen ze dvou převodových kol, která mohou být ve styku:

  • přímém- třecí, ozubené

  • nepřímém - řemenové, řetězové

Rozdělení, konstrukční provedení

Převody řemenové
Užívají se pro přenos nízkých a středních výkonů z hnací hřídele na jednu nebo několik hřídelí hnaných, přičemž hřídele jsou nejčastěji rovnoběžné. Používají se tam, kde jsou vzdálenosti hřídelí velké a není možné užít převod přímý.
Mezi jejich přednosti patří: velká obvodová rychlost (klínový řemen až , plochý až ), pružný záběr, málo hlučný chod, schopnost tlumit vibrace, levná výroba a snadná údržba. K nevýhodám pak patří kolísavý převodový poměr, nutnost značného předpětí řemene (plochého), vznik statické elektřiny a s tím spojený problém jejího odvodu. Je možné za tímto účelem využít antistatické provedení řemenů.
Sklouznutí řemene je možné zabránit tím, že hřídele budou přesně rovnoběžné a řemenice přesně proti sobě. Proto je lepší používat klínové řemeny, které jsou umístěny v drážce. Navíc užitím této klínové drážky se zvětší třecí síla a řemen není nutné tolik přepínat.

Převody řetězové
Řetězové převody se používají k přenosu nízkých a středních výkonů na nepříliš vzdálené rovnoběžné hřídele.
Výhody: přesný převodový poměr, nevyžadují předpětí (a tím méně zatěžují ložiska), jsou vhodné pro malé i velké osové vzdálenosti, tlumí nárazy prohnutím odlehčené části řetězu. Odtud plyne, že nejvhodnější pracovní poloha je poloha vodorovná nebo šikmá (ne svislá).
Nevýhody: možnost jejich použití jen pro rovnoběžné hřídele, při malých počtech zubů řetězového kola dávají nerovnoměrný chod, čas od času vyžadují dodatečné napnutí, …

Třecí převody
Jsou určeny pro přenos nízkých a středních kroutících momentů. Třecí síla, která je způsobena přítlačnou silou, musí být alespoň tak velká, jako obvodová síla (vyvolaná kroutícím momentem). Užívají se v případech, kdy má dojít k proklouznutí kol při přetížení nebo kdy má jít o plynulou změnu otáček.

Související aktuality

TOLLOK Nový typ svěrných pouzder

10. 1. 2018 – Ve spolupráci s renomovaným výrobcem svěrných pouzder společností Rexnord Tollok si Vám dovolujem představit nové... Celá zpráva