Havarijní výdej

Havarijní výdej zboží je zajišťován mimo řádnou pracovní dobu ( od 15,30 hod. do 7,00 hod. následujícího pracovního dne, o víkendech a ostatních volných dnech).

Havarijní výdej zboží zajišťujeme 24 hodin denně / dnů v týdnu / 365 dnů v roce.

VELICE RÁDI VÁM POMŮŽEME.

 

Co havarijní služba nabízí:

1. Vždy dostupný zástupce společnosti přes mobilní telefon uvedený v sekci Obchodní oddělení na záložce Kontakty podle příslušné provozovny.

2. Ověření dostupnosti požadované součásti, popřípadě její vytipování nebo návrh náhrady

3. Předání zboží na základě dohody se zákazníkem - převzetí na provozovně společnosti ADOZ, s.r.o.; dovoz na smluvené místo.

Poplatky

A. Poplatek za využití této služby je stanoven jako smluvní a to ve výši 800 Kč.

B. Pokud s dodávkou zboží prokazatelně souvisí náklady na cestovné a ubytování je společnost ADOZ, s.r.o. oprávněna účtovat je odběrateli ve skutečném rozsahu a v níže uvedených cenách:
- Cestovné ve výši 14,-Kč / km. Tato částka již zahrnuje úhradu času pracovníků společnosti  ADOZ, s.r.o. stráveného na cestě na místo dodání zboží.
- Ubytování podle skutečně vzniklých nákladů. Maximálně však 1200,-Kč na osobu a den.

K cenám, které jsou uvedeny bez DPH, bude vždy připočítána odpovídající částka DPH a to dle obecně závazných právních předpisů ČR.