SKF ChainLube

Bezpečný, snadno použitelný a spolehlivý mazací systém sloužící k automatickému domazávání válečkových řetězů bez nutnosti použití tlakového vzduchu (bez existence olejové mlhy a znečištění potravin).

SKF ChainLube airless je zdravotně nezávislé, snadno použité řešení pro přesné automatické mazání válečkových řetězů. Systém obsahuje centrální jednotku přinášející přesnou dávku maziva přesně k místům tření každého řetězu za provozu. Řídící jednotka je nastavena na optimální načasování mazací dávky. Všechny prvky systému jsou odolné proti korozi a to v širokém pásmu teplot.

Výhody aplikace:
• Pomáhá předcházet průniku cizích tělísek do válečkového řetězu.
(* HACCP proces výroby zdravotně nezávadných potravin).
• Snižuje náklady na údržbu (náklady na mazivo a mazací úkony ve srovnání s ruční mazání).
• Eliminuje riziko lidské chyby vynecháním namazání mazacích bodů řetězu.
• Zvyšuje produktivitu minimalizací neplánovaných výpadků mazaného zařízení.
• Delší životnost vyplývající ze snížené opotřebení řetězu.
• Snižuje spotřebu energie vlivem minimalizace tření.
• Lepší čistota snížením nadměrného množství maziva.

Oblast použití:
• Mazání dopravních řetězů v potravinářském a v nápojovém průmyslu.
• Dopravníky v pekařské výrobě, sušárnách na ovoce.
• Zpracování zmražených potravin.
• Dopravníky v provozech pro zpracování ovoce a zeleniny.
• Dopravníky na zpracování masa.

Podívejte se na krátkou prezentaci.