Změna značení produktů společnosti Henkel

Vážení obchodní přátelé.

Jako významný distributor produktů Loctite a dalších výrobků společnosti Henkel si Vám dovolujeme oznámit, že se divize Lepidel a technologií společnosti Henkel rozhodla zjednodušit strukturu značení svých produktů.
Produkty nyní budou nově rozděleny do pěti značek podle příbuzných technologií:
LOCTITE, BONDERITE, TECHNOMELT, TEROSON a AQUENCE.
V této nové struktuře bude každá ze značek reprezentovat skupinu specifických technologií.

LOCTITE® bude zahrnovat vysoce výkonná lepidla, těsniva a produkty na ochranu povrchu.

BONDERITE® bude reprezentovat řešení povrchových technologií společnosti Henkel.

TECHNOMELT® bude představovat tavná lepidla.

TEROSON® se bude vztahovat na všechny aplikace lepení a těsnění, na nátěry a výztužné materiály při montáži automobilů, aplikace při opravách a údržbě vozidel a průmyslových sestav.

AQUENCE® bude reprezentovat všechna řešení lepidel na vodní bázi.

Výrobce ujišťuje všechny uživatele, že změny ve značení produktů se žádným způsobem nedotknou vlastností produktů či jejich chemického složení.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace, naleznete je zde.