Oleje pro pneumatické nářadí

Jedním z významných parametrů optimálního a správného použití pneumatického nástroje je správné přimazávání rozváděného vzduchu.

  • Využité přimazávání má vliv na životnost použitého pneumatického nářadí.
  • Správné domazávání stlačeného vzduchu může prodloužit provozní životnost aplikovaného nástroje a současně s tím snížit náklady na opravy a minimalizovat prostoje.

Oleje pro pneumatické nářadí – od našich standardních dodavatelů:

Olej OPTIMIZER

Olej Optimizer společnosti Atlas Copco je mazivo na bázi bílého oleje určené pro pneumatické nářadí a lamelové motory.
Vykazuje vynikající vlastnosti při ochraně proti opotřebení a obsahuje aditiva, která brání oxidaci a pěnění.
Olej Optimizer pro pneumatické nářadí zajišťuje v porovnání s tradičními oleji pro mazání mlhou lepší pracovní prostředí a doporučuje se tam, kde se kladou vysoké nároky na pracovní prostředí.

  • Technické údaje:

Rozsah teplot: -25° až +70°C
Hustota při 15°C 869 kg/m3
Viskozita při 40°C 22 mm2/s
Bod tuhnutí -48°C
Bod vzplanutí COC větší jak 170°C

Dostupná balení: 0,5 litru, 1 litr, 4 litry, 10 litrů

Olej PNEUMAT

Jedná se o olej pro pneumatické stroje od společnosti PARAMO a je určen pro aplikace pro pneumatické nářadí a pneumatické stroje.
Dostupné v různých viskozitách:

  • PNEUMAT 22 – viskozitu při 40°C = 22 mm2/s (ekvivalent k Optimizer do firmy Atlas Copco), (viskozitní index 100, bod tekutosti -42°C, bod vzplanutí OK 218 °C), balení 1 a 10 litrů
  • PNEUMAT 32 ZF – viskozitu při 40°C = 32 mm2/s, (viskozitní index 105, bod tekutosti -36°C, bod vzplanutí OK 200 °C), balení 10 litrů, 180 a 850 kg
  • PNEUMAT 46 – viskozitu při 40°C = 46 mm2/s, (viskozitní index 100, bod tekutosti -30°C, bod vzplanutí OK 238 °C), balení 1 a 10 litrů