Společnost Schaeffler zlikvidovala 26 tun padělaných valivých ložisek

 Valivá ložiska různých typů a velikostí jsou nesena ramenem bagru do šrotovacího lisu, kde končí s hlasitým lomozem zničena. Ložiska jsou nasekána a rozbita na kousky nebo jsou tak těžce poškozena, že jsou nepoužitelná. Velkorozměrových ložisek s vnějším průměrem větším než jeden metr, která jsou příliš velká na šrotování lisováním, jsou zničena za pomoci řezacího hořáku. Všechna tato ložiska jsou padělané výrobky označené jako značky INA a FAG, které byly zabaveny při různých raziích. Cílem této operace je, aby se ložiska stala nepoužitelnými.Po významné operaci v roce 2007, při níž bylo asi 40 tun padělaných ložisek zničeno v provozu společnosti Schaeffler ve Schweinfurtu, a mnoha dalších operací zaměřených na zničení padělaného zboží na celém světě, kolem 26 tun padělaných ložisek v hodnotě více než milion eur bylo zničeno tentokrát v prostorách INTERSEROH Franken GmbH ROHSTOFF ve Schweinfurtu. Velká část padělků pochází z kontrolních razií u distributorů ložisek v Evropě, například v Itálii a Velké Británii. Ale některá padělaná ložiska jsou také z Německa. "Značkové a výrobkové pirátství není jev, který je omezen jen na Čínu nebo jihovýchod Evropy. Rovněž probíhá přímo na našem prahu, "říká Ingrid Bichelmeir-Bohn, vedoucí globálního týmu na ochranu značky Schaeffler. "Německé a evropské trhy nejsou pouze zaplaveny padělky luxusního nebo spotřebního zboží, ale je zde také nárůst padělaných průmyslových výrobků, které jsou velmi důležité pro bezpečnost svých uživatelů, jako jsou například valivá ložiska.

Vřetenová ložiska, soudečková ložiska, kuličková ložiska a jehlová ložiska vyřazené během této operace jsou jen část zabavených padělaných výrobků. Většina byla likvidována na místě pod dohledem příslušných vnitrostátních orgánů.

Padělání valivých ložisek a distribuce těchto výrobků jsou důsledně sledovány společností Schaeffler po celém světě a mohou vést v některých případech i k trestnímu stíhání. Je zde nejen hrozba nároků podle občanského práva pro ukončení objednávek, uplatnění škody a předložení padělaných výrobků pro zničení. Ale je tu také hrozba stíhání podle trestního práva v souvislosti s pokutou a / nebo odnětím svobody v případě potřeby. Ekonomické ztráty způsobené padělanými výrobky lze jen velmi těžko odhadnout. Kromě ztracených výnosů z prodeje a poškození image společnosti z důvodu nízké kvality zboží, jsou zde i vysoké náklady vynaložené na vyšetřování, konfiskaci a správnou likvidaci ložisek.

Nejen firmy, které vyrábějí značkové výrobky a musí provádět komplexní výzkum, vývoj a zajišťování kvality, jsou poškozeny, ale i firmy, které používají padělané díly a jejich zákazníci. Aktuální případ ze Švýcarska znovu dokazuje, že k významnému poškození může dojít selháním valivého ložiska, pokud je toto relevantní pro bezpečnost strojů a zařízení. Při stížnosti zákazníka od švýcarské společnosti, která padělky válečkového ložiska použila při opravě stroje, se ukázalo, že po pouhých šesti měsících i přes pravidelné údržby došlo k havárii ložiska. Náklady na opravu dosáhly výše kolem kolem 17.000 eur, které mnohonásobně překročily hodnotu ložisek.