V České republice zabaveno 5 tun padělků SKF

Pracovníci Celní správy České republiky zachytili 22.dubna 2013 v Ostravě téměř 4 000 kusů padělaných ložisek SKF o celkové hmotnosti vyšší než 5 tun.

Tento případ potvrzuje současnou situaci na trhu, kde se někteří prodejci snaží získat konkurenční výhodu klamáním odběratelů. Trh s průmyslovými součástkami je velmi konkurenční a současná ekonomická situace nutí některé zákazníky využívat pro své potřeby alternativní zdroje.

SKF přijímá a i do budoucna bude přijímat veškerá opatření k ochraně zákazníků před situací, kdy jsou podvedeni nabídkou padělků.
Tlak na trh s padělanými ložisky vytváříme neustálým zlepšováním povědomí zákazníků a úzkou spoluprací s celními úřady a policií.

Jako padělané výrobky SKF jsou označovány nepůvodní výrobky SKF, neoprávněně označené ochrannou známkou SKF a zabalené do obalu, napodobujícího obal SKF. Padělané průmyslové výrobky, jako jsou ložiska, mohou značně snížit životnost strojů a v nejhorším případě také ohrozit lidské životy.
SKF aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě s cílem podporovat právní opatření proti osobám, zapojeným do obchodování s padělky SKF.

Nejbezpečnější cestou, jak zajistit pravost výrobků SKF, je nakupovat tyto produkty u autorizovaných distributorů.