Opět padělky

Padělky čtyř velkých kuličkových ložisek zadržel Celní úřad na začátku března při vstupu na celní území Unie. Zmíněná ložiska, označená obrazovou ochrannou známkou SKF, do České republiky dovážel český prodejce strojních dílů, který však není autorizovaným distributorem SKF. O měsíc později významná česká výrobní firma z důvodu okamžité nedostupnosti určitého ložiska u autorizovaných distributorů, pořídila daný typ ložiska u neautorizovaného prodejce. Jeho pravost si firma nechala ověřit pomocí volně dostupné aplikace SKF Authenticate – vložili do ní potřebné údaje a fotografie ložiska, a experti z SKF ložisko ověřili. Výsledek naleznete v článku.

Pro předcházení nákupu padělků SKF doporučuje zákazníkům nakupovat pouze u autorizovaných distributorů a tím je společnost ADOZ.