Padělky velkorozměrových ložisek SKF

Vážení přátelé.

Otázka padělků ložisek významných světových výrobců je stále aktuální a v následujícím textu uvádíme informace od společnosti SKF.

Chtěli bychom Vás upozornit na dodávky zboží, které společnost SKF identifikovala jako padělky, a to od společnosti RodaNet se sídlem ve Španělsku. Pokud jste zakoupili výrobky SKF od této společnosti, doporučujeme Vám tyto výrobky dohledat a podniknout kroky k zajištění ověření jejich pravosti, a to i v případě, že jsou již používány koncovým uživatelem.

Pokud jste zakoupili výrobky od společnosti RodaNet, existuje značné riziko, že se jedná o padělky. SKF proto doporučuje, abyste tyto výrobky vysledovali a podnikli kroky k ověření jejich pravosti. Pokud je to možné, zkontrolujte rovněž pravost výrobků, které si již zákazníci namontovali. Ověření pravosti lze zajistit zasláním fotografií výrobků společnosti SKF prostřednictvím e-mailu na adresu genuine@skf.com nebo pomocí aplikace SKF Authenticate, prostřednictvím které pořídíte fotografie podezřelých výrobků. Prosíme, ujistěte se, že veškerá označení ložiska jsou na fotografiích zřetelně vidět.

V uplynulých letech zaznamenala společnost SKF několik případů, kdy výrobky dodané společností RodaNet byly identifikovány jako padělky. Podle jejich webových stránek se tato společnost specializuje na velkorozměrová ložiska. Sídlo společnosti se nachází v bytě v obytné zóně a místní úřady i SKF vyvinuly značné úsilí pro nalezení jejich skladovacích prostor. Španělské celní úřady spolu se španělskou policií nedávno zabavily tři zásilky padělaných velkorozměrových ložisek SKF. Každou z těchto zásilek dovážel čínský kurýr. Když zboží dorazilo do Španělska, bylo převezeno do skladu madridské společnosti s názvem Rodamiento Centro. Majitel společnosti Rodamiento Centro je blízkým příbuzným majitele RodaNetu. Měli bychom také zmínit, že v roce 2010 v Rodamiento Centro proběhl zásah španělské policie a tehdy bylo zabaveno přibližně 2 000 kusů padělků ložisek SKF.

SKF obdržela informaci, že společnost RodaNet dodávala ložiska z Číny prostřednictvím kurýra na týdenní bázi a to dlouhodobě.

Padělky mohou v případě, že jsou namontovány, způsobit nejen poškození strojů, ale v některých případech i zranění obsluhy. Prosíme, vezměte na vědomí, že Vaše společnost za tato poškození může nést odpovědnost, a to včetně výrobních ztrát způsobených selháním padělků, které jste prodali. Proto důrazně doporučujeme, abyste vynaložili maximální úsilí a pokusili se lokalizovat všechna ložiska, která jste nakoupili od společnosti RodaNet.

Pokud daný výrobek společnost SKF nemůže dodat a není možné ho zakoupit ani v síti autorizovaných distributorů SKF, doporučujeme vám před objednávkou a/nebo před tím, než doručíte zboží vašemu zákazníkovi, nejprve zaslat fotografie výrobku společnosti SKF k ověření (nejlépe prostřednictvím vašeho partnera, distributora SKF). 

Co říci jako komentář k tomuto asi ne ojedinělému případu? Nejlepším způsobem, jak zajistit pravost zboží, je nakupovat jej prostřednictvím autorizovaného distributora, v případě SKF a mnoha jiných značek od společnosti ADOZ, s.r.o.